Institusjonell etnografi: Vår daglige virksomhet og makten og styringens rolle

På vegne av Nettverk for profesjonsforskning ønsker vi å videreformidle dette seminaret:

 

Du/dere inviteres herved til følgende seminar i regi av Nettverk for profesjonsforskning:

 

"Institusjonell etnografi: Vår daglige virksomhet og makten og styringens rolle", ved professor Karin Widerberg.

På dette heldags seminaret vil Karin Widerberg, professor i sosiologi ved UiO, presentere institusjonell etnografi. Institusjonell etnografi er en fremgangsmåte, ”a method of inquiry”, hvor hensikten er å synliggjøre hverdagslivets organisering og  makt, og styringsrelasjonenes rolle heri. Gjennom å knytte sammen aktiviteter og relasjoner horisontalt og vertikalt, belyses forholdet mellom det lokale og det utenomlokale (local and extra local) – det vi pleier å benevne som micro og macro-nivåer - slik at samfunnets mer overgripende måte å fungere på gjøres synlig i de daglige aktivitetene og relasjonene.

Etter presentasjon, illustrasjon og diskusjon av fremgangsmåten vil det bli lagt opp til gruppearbeid hvor det  gis mulighet til å prøve ut hva fremgangsmåten skulle kunne bety på eget forsknings- og undervisningsområde.

 Last ned brosjyre her

Tidspunkt: 10.oktober 2013 kl. 10 til 15.

Rom: 46-308 (Campus Gimlemoen)

Påmelding til seminaret: ottar.michaelsen@uia.no (innen: 7.oktober).

Servering: Det vil bli servert enkel lunsj og kaffe/te (NB: gi beskjed dersom matallergi/matintoleranse el.l.).

 

Send gjerne invitasjonen videre til andre som kan være aktuell/interessert.

 

Ta kontakt hvis spørsmål eller kommentarer:

Leder, Anne Halvorsen: anne.halvorsen@uia.no

Sekretær, Ottar Michaelsen: ottar.michaelsen@uia.no

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no