Internasjonal familieforskningskonferanse

26.–29. september arrangeres det en stor internasjonal familieforskningskonferanse på Lillehammer. Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) som på vegne av European Society on Family Relations (ESFR) arrangerer konferansen.

 

Siden slutten av 80-tallet har det skjedd store endringer i det kulturelle, sosioøkonomiske og politiske landskapet i Europa. Dette har konsekvenser for familien som institusjon – for interne familierelasjoner og for politiske tiltak rettet mot familien.

Demografiske endringer, den aktuelle økonomiske krisen og en økende migrasjon reiser nye spørsmål knyttet til balansen mellom familiens og velferdsstatens ansvar. Ulikheter i familienormer og praksis som følge av større etnisk og kulturell variasjon fører til utfordringer for lovverket så vel som forhandlinger av verdier og tilhørighet.

Disse endringene har ført at forskere rundt om i Europa har fattet ny interesse for familiepraksiser og familiepolitikk. Med ulike tilnærminger og faglige ståsteder som psykologi, sosiologi, antropologi, statsvitenskap, juss og historie vil disse temaene bli tatt opp.

Om ESFR-konferansen

Konferansen finner sted over tre dager, med plenumsesjoner og workshops der papers diskuteres. Mer informasjon om påmelding, registrering av poster/paper/abstract, samt program finnes på konferansens hjemmeside.

Kontaktpersoner:

Type: Konferanse
Startdato: 26.09.2012 10:00:00
Sluttdato: 29.09.2012 14:00:00
Sted: Radisson Blu Hotel Lillehammer
Arrangør: NOVA og ISF

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no