Justis-og beredskapsministeren arrangerer konferanse på Arkivet

29. mai 2012 arrangeres konferansen: Aldri mer 22. juli! Å gå videre etter 22. juli sett i lys av erfaringer fra 2. verdenskrig. Første del av konferansen tar for seg historien og hva den kan lære oss om å leve videre med dramatiske erfaringer. Andre del ser på ytringsfrihet og ytringsansvar og hvordan vi kan møte hat og ondskap på nett.

Justis-og beredskapsministeren arrangerer den 29. mai 2012 en konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme, i samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Støttegruppen 22. juli. Konferansen vil finne sted i Stiftelsen Arkivets lokaler i Vesterveien 4 i Kristiansand.

LES HELE PROGRAMMET

Påmeldinger sendes til kontakt@stiftelsen-arkivet.no. Som det fremgår av programmet er tema for konferansen todelt. Stiftelsen Arkivet kan også kontaktes på telefon 38 10 74 00. I påmeldingen opplyses det om fullt navn, telefonnummer, e-post og eventuelt arbeidssted eller organisasjons-tilknytning. Gi også beskjed om eventuelle matallergier eller annet som må hensynstas ved lunsj.Konferansen vil finne sted i Stiftelsen Arkivets lokaler i Vesterveien 4 i Kristiansand.

Frist for påmelding er mandag 21. mai. Konferansen er åpen for alle.

Det gjøres også oppmerksom på at konferansen vil bli videooverført påwww.regjeringen.no/jd og på www.radikalisering.no.

Vel møtt til en interessant fagdag!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no