Konferanserapport; Kunsten å være minoritetsmann

Kunsten å være minoritetsmann

Kunsten å være minoritetsmann

I November 2011 ble konferanserekken “Kunsten å være minoritetsmann” arrangert på Hamar og i Bodø og Kristiansand. Reform ressurssenter for menn har nå ferdigstilt konferanserapporten.

Fra rapporten:

"Det fremgikk klart på alle tre konferansene at det aller viktigste tiltaket for å styrke menn med etnisk minoritetsbakgrunns mentale helse, farskap og relasjon til sin familie, er arbeidslivsintegrering. Arbeidslivsprosjekter er derfor av helt sentral betydning, og bør forbli et hovedfokus."

Last ned rapporten her

Les mer om seminaret som ble holdt i Kristiansand

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no