Kroppen min: Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv

NOVA-R18-14-Kroppen-min-ny (1)-page-001

Klikk på bildet for å laste ned pdf.

Mange med nedsatt funksjonsevne behøver hjelp i hverdagen, og flere og flere får slik hjelp fra personlige assistenter. Denne studien tar utgangspunkt i erfaringer med å motta og å yte assistanse. Spørsmålet som belyses, er hvilken betydning kroppen som sete for intimitet og seksualitet har i relasjonen mellom den som mottar og den som yter assistanse. Et delmål har vært å bidra til kunnskap om god praksis i relasjonen mellom mottaker og yter av assistanse. Hovedfunnet er at god kvalitet på relasjonen, i betydning av at den vurderes som trygg og tydelig av begge parter, er viktig for kroppsoppfatning og erfaringer med intimitet og seksualitet. Forfattere: Gundersen, Tonje, Cecilie B. Neumann og Cathrine Egeland År: 2015 Rapporten kan lastes ned her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no