Kvinnebygg


20 kvinner, som arbeider på helt ulike arbeidssteder, i ulike virkeligheter, fra privat og offentlig sektor, fra Aust- og Vest-Agder, skal denne våren treffes hver måned. Ledere fra deltakernes arbeidssteder vil delta i noen av samlingene.
20.-21.januar var det avspark for dette arbeidet.

Arbeidet skal følge opp pilotprosjektet i 2007
Der beskrev 40 kvinner dagens rådende kvinneideal på Agder:
---Være tradisjonsbundet, ta tradisjonelle valg, være redd for hva andre sier om deg, være lydig og tålmodig, syte, ofre seg som mor og kone, være forsiktig og tålmodig…..Se mer på www.kvinnebygg.net

Deltakerne i KvinneBygg AS 2009 vil nå ta opp kampen mot dette kvinneidealet. Arbeidet vil ha to hovedfokus:

Deltid: Hvor mye uønsket deltid foregår? Skal Agder fortsette å toppe
statistikk over deltidsarbeidende kvinner? Hvorfor ”vil” så mange jenter på Agder jobbe deltid? Hva må gjøres? Dette skal utprøves
Kvinner i media og samfunnsdebatt:
Kvinner på Agder er lite synlige i media og i samfunnsdebatt
Hvordan inspirere og motivere hverandre til å ville og tørre?
Trenger vi mediatrening? Hvordan ta opp kampen mot kvinners egne bremseklosser? Og mot mennenes….?

LO i Aust- og Vest-Agder står bak prosjektet. Forandringsfabrikken er prosjektdrivere. Det finansieres av fylkeskommunene, LO og Agderrådet. Bakgrunnen er kvinners lave deltakelse i yrkesliv og politikk på Sørlandet. Søkelyset hittil har i stor grad vært rettet mot å få flere kvinner i ledende posisjoner og styreverv – og mot kvinner i mer kompetansekrevende yrker. LO på Agder mener at mer må gjøres – for å øke kvinners delaktighet generelt i yrkeslivet, i media og samfunnsliv.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no