Kvinner i politikk og samfunnsliv i Norge på 1800- og 1900 tallet

I forbindelse med lanseringeringen av antologien Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900 tallet ønsker vi å samle alle bidragsyterne og andre interesserte til to dagers konferanse ved Universitetet i Agder. Konferansen ønsker å profilere et viktig faglig bidrag til kvinne- og kjønnshistorien. Arrangør er institutt for religion, filosofi og historie i samarbeid med Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Arrangementet er gratis og det er påmelding innen 11.november via elektronisk påmelding https://eras.uia.no/reg.php?id=1202 Kontaktperson: Åsta Lovise Einstabland, telefon: 90938856 eller via e-post asta.l.einstabland@uia.no Program dag 1, mandag 17. november
Tidspunkt Mandag 17.november i B 3008
Kl. 11.15 Registrering
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 Velkommen ved senterleder Åsta Lovise Einstabland, Senter for likestilling ved Universitetet i Agder
Kl. 12.40 Faglig introduksjon av antologien Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800-og 1900 tallet v/ professor Knut Dørum
Kl. 13.00 Språk og kjønn ved dekan Ernst Håkon Jahr
Kl. 13.20 Folkelige bevegelser på 1800-tallet i et kvinneperspektiv, v/ professor Inger Furseth
Kl. 13.40 Åpen diskusjon
Kl. 14.00 Kommentarer ved professor Gro Hagemann
Kl. 14.20 Kaffepause
Kl. 14.40 Kvinnelige entreprenører ved forsker Erinn Larsen
Kl. 15.00 Kommentarer ved førstelektor Andreas Aase
Kl. 15.20 Kvinner i religiøse bevegelser v/ professor Bjørg Seland
Kl. 15.50 Kommentarer ved professor Pål Repstad
Kl. 16.10 Oppsummering av dag 1
Kl. 18.00 Middag ( Kun for arrangører, forfattere og kommentatorer)
  Program dag 2, tirsdag 18. november
DAG 2 Tirsdag 18.november i I 1066
Kl. 08.30 Kaffe
Kl. 09.00 Oppstart av seminardag 2
Kl. 09.10 Menns og kvinners matvaner ved universitetslektor Vigdis Guttormsen
Kl. 09.15 Kampen om barnehagene v/ doktorstipendiat Astrid Marie Holand
Kl. 09.45 Kommentarer ved Hilde Witsø
Kl. 10.05 Kaffepause
Kl. 10.20 Kvinnebyen Bodø ved professor Steinar Aas
Kl. 10.50 Kommentarer ved førsteamanuensis Olav Arild Abrahamsen
Kl. 11.10 Vurdering og kommentarer av boken ved professor Harald Rinde
Kl. 11.40 Plenumsdiskusjon om nye forskningsprosjekter
Kl. 12.15 Avslutning og lunsj (Lunsj kun for arrangører, forfattere og kommentatorer)
     
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no