Kvinne/stemmer

22.september vil Vest-Agder fylkeskommune, Senter for Likestilling, FN-sambandet, Imdi Sør og Stemmerettsjubileet arrangere den første konferansen i forbindelse med den nasjonale markeringen av 100-års jubileet for kvinners stemmerett. Konferansen tar for seg kvinner, mangfold og stemmerett.

 

I 2013 er det 100 års siden Norge fikk allmenn stemmerett for kvinner. Hvordan kan vi videreføre de stolte tradisjonene fra kvinnesakspionerene? Hva gjenstår for å fullføre likestillingsmålet – for kvinner, minoriteter og ulike kulturbakgrunner?

Konferansen “Kvinne/stemmer” byr på innspill, utfordringer og forbilder. Vi møter politikere, forskere, innvandrere og kulturfolk. Det blir selvsagt også underholdning og bevertning.

Hovedtaler: Afghanistans ambassadør for Norden, Manizha Bakhtari.
Ambassadøren beretter om sin bakgrunn og oppvekst, valg av karriere og hvordan hun kom til Norge. Hun deler også sine tanker om kvinner i Afghanistan, og om framtida for kvinner i eget land  og generelt.

For mer informasjon om program og påmelding, se www.stemmerettsjubileet.va.no

Ikke glem å "like" stemmerettsjubileet på facebook!

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no