Likestilling i barnehagen

Arbeid med likestilling finner også sted i barnehager, rettet både mot ansatte og barn. Her er noen lenker til nyttig informasjon, samt noen relevante publikasjoner.

  • Menn i barnehagen -  Nettverk som arbeider for flere menn i barnehagene.
  • Gender Loops - Verktøy, ressurser og strategier til arbeid med kjønns- og likestillingsspørsmål for førskolelærere og de som underviser førskolelærere.

Last ned publikasjonene under ved å klikke på bildene.

Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

Temahefte om menn i barnehagen

Temahefte om menn i barnehagen

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no