Likestilling i skolen

Kjønnsrettferdighet.no - Om likestilling, tilpasset unge
Tidningen i skolan - Tips til lærere om hvordan en kan øke elevers samfunnsengasjement
Umag.no - Nettmagasin om unge og likestilling
Om likestilling i utdanning og arbeid for jenter og gutter
Settgrenser.no - Tips til hvordan jenter kan stoppe diskriminering i skolen
Menniskolen.no - Ressursside for menn i skolen, foreløpig nede
Likestilling i skolen - Likestillingssenteret
Dokumenter:
Håndbok for lærere om likestilling
Om svenske lærebøker og kjønn
Rapport om tiltak til å få gutter og jenter til å velge utradisjonell utdanning
Konferanse for å bevissghøre jenter ift. utdanningsvalg

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no