Likestilling som regional kraft

Fritt Valg, Senter for likestilling og sekretariatet for Regionplan Agder 2020 inviterer til regionalt seminar for politikere og ledere i offentlig og privat sektor. Her får du innblikk i viktige verktøy for likestilling og sjanse til å bli med å utløse den regionale kraften i likestilling og fritt valg for våre innbyggere.


Du møter blant annet:

Fylkesordfører Bjørgulv S Lund, Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesmann Ann-Kristin Olsen, Vest-Agder
Oppvekstdirektør Arild Rekve, Kristiansand kommune
Forskerne May-Linda Magnussen og Helge Røed, Agderforskning
Trude H Eide og Tonje Lauritzen, Østlandsforskning
HR-direktør Nina Føreland, Sørlandet sykehus
Stortingsrepresentantene Kari Henriksen (Ap) og Kjell-Ingolf Ropstad (Krf)

 Sett av torsdag 26. april kl. 09.30– 15.30 – da samles vi på Fevik Strand Hotell!

Trykk her for påmelding

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no