Likestillingsforum 18. desember

I Likestillingsforum 18. desember var Helge Svare, filosof og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), hos oss for å presentere hovedfunnene i sin siste bok: ”Menn i pleie og omsorg - brødre i hvitt”. Boka er basert på en tredelt studie hvor en del omhandler unges forestillinger om hva det vil si å jobbe med pleie og omsorg, en del omhandler mannlige sykepleiestudenters vei frem til utdanning og yrke, og en del består av feltarbeid på en somatisk avdeling hvor en del menn ble ansatt omtrent på likt. Svare fant at mange unge menn har fordommer mot pleie- og omsorgsyrker. De synes arbeidet virker kjedelig og viser avsky mot syke og gamle kropper, og også mot sykdom generelt. Pleie og omsorg forstås som ”damearbeid” og som et yrke man ikke velger om karakterene tilsier at man kan ”klare bedre”. De mannlige sykepleiestudentene har et annet syn. De er godt voksne og ser på jobb innen pleie og omsorg som en unik mulighet til å få et meningsfullt arbeid. De er over etableringsfasen, lønn er ikke lenger like viktig, de er lei av ensformige ”mannfolkjobber” og de har oppdaget en omsorgskompetanse i seg selv gjennom farsrollen. På den somatiske avdelingen førte de mannlige ansatte med seg økt fokus på tid med pasienter fremfor fokus på orden og regler. Både de mannlige og de kvinnelige ansatte opplevde trivsel ved å være i et mer kjønnsblandet miljø. Svare mener det kan være fruktbart å satse på omskolering av mer modne menn for å øke mannsandelen innenfor pleie og omsorg. En spennende tanke!

Neste likestillingsforum kommer seniorforsker Jørn Cruickshank fra Agderforskning og skal snakke om homofile og lesbiskes livskvalitet i Kristiansand. Se senterets webside: http://www.uia.no/sl for mer info!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no