Likestillingsforum – Nedsatt funksjonsevne

NB! Forumet er avlyst på grunn av sykdom!

Senter for likestilling arbeider ut i fra et bredt likestillingsbegrep, hvor funksjonsevne er ett av flere relevante diskrimineringsgrunnlag. 9. juni er det nedsatt funksjonsevne som står i fokus på Likestillingsforum. Innleder er seniorrådgiver Ragnar Lie fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Lie er utdannet jurist og har arbeidet mye med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven de senere årene.

Et ombud er generelt sett en person med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter. LDO skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

Tema for Likestillingsforum denne dagen er hva som kjennetegner den delen av befolkningen som har nedsatt funksjonsevne, og hvordan disse i større grad kan integreres i arbeidsliv og på andre arenaer.

Tid og sted: Møterom Alfa, rett til høyre når dere kommer inn i Sørlandet Kunnskapspark. Vi starter med innledning klokka 11, spiser så lunsj, og fortsetter med en diskusjonsdel fram til klokka 13.

Påmelding innen mandag 6. juni på følgende lenke: https://eras.uia.no/reg.php?id=360

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no