Likestillingsforum – Heltids/deltidskultur i Marnardal kommune

Christine Svarstad

Foto: Agderforskning

Christine Svarstad arbeider som forsker ved Agderforskning. Hun er utdannet sosionom og statsviter, og har sin faglige interesse innenfor likestilling, kjønn og innovasjon i offentlig sektor. Svarstad vil presentere en kartlegging av heltids- og deltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren og barnehagesektoren i Marnardal kommune. Marnardal kommune ønsker å redusere omfanget av ufrivillig deltidsarbeid. Kartleggingen viser blant annet hva de ansatte er villige til å gjøre for å arbeide heltid. Vi ser også på hvilke årsaker som ligger bak ønsket om å jobbe deltid og hvilke tanker utvalget har om sammenhengen mellom deltidsarbeid og kvalitet på tjenester. Det vil bli lagt inn tid til diskusjon og refleksjoner i presentasjonen, så vi ser frem til et matnyttig forum.  Velkommen skal du være!

Program

11.15 – 11.40 Mingling, kaffe/te 11.40 – 12.40 Likestillingsforum: Presentasjon av kartleggingen i Marnardal, Christine Svarstad, Agderforskning 12.40 – 13.15 Lunsj & mingling   Sted: Møterom ALFA, kunnskapsparken Tid: 03.desember kl. 11:15-13:15 Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=1568
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no