Likestillingsforum – Kjønnskvotering til ASA-selskapenes styrer

Klikk for å komme til omtale

Heidenreich kommer 23.august for å snakke om kvoteringsregler i ASA-selskapene. Foto: www.samfunnsforskning.no

Torsdag 23. august 11-13 kommer Vibeke Heidenreich, stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo, for å innlede om det nylig avsluttede forskningsprosjektet "Kjønnskvotering til ASA-selskapenes styrer. Demokrati og inklusjon". Her har forutsetningene for og konsekvensene av kvoteringsreformen blitt analysert. Heidenreich vil fokusere spesielt på hvordan kvoteringsregelen har påvirket rekrutteringspraksiser og prinsipper for styresammensetning i de berørte selskapstypene. Mer overordnede problemstillinger er i hvilken grad kvoteringsregelen fører til bedre utnyttelse av tilgjengelig humankapital, mer mangfoldige styrer og mer likestilling.

 

Vibeke Heidenreich er sosiolog og skal levere sin avhandling i løpet av høsten. Les mer om forskningsprosjektet her: http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=80603

 

Tid og sted: Møterom inne på Agderforsknings lokaler på Sørlandet Kunnskapspark. Vi starter med innledning klokka 11, spiser så lunsj, og fortsetter med en diskusjonsdel fram til klokka 13.

Påmelding innen 17.august på denne linken: https://eras.uia.no/reg.php?id=657

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no