Likestillingsforum – Kjønnsroller og uførepensjonering

Fredag 13. april vil Morten Blekesaune, professor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid på UiA, presentere sin forskning på arbeid og kultur.

Blekesaune er nylig publisert i Tidsskrift for Samfunnsforskning (TSF) med en artikkel titulert "Kjønnsroller og uførepensjonering".

Omtale fra TSF:
Kvinner som identifiserer seg med tradisjonelle kjønnsroller går oftere av med uførepensjon enn menn og mindre tradisjonelle kvinner, ifølge Blekesaune. Han har målt kjønnsroller ved å sammenligne hvordan kvinnene i undersøkelsen vektlegger bolig og nærmiljø, og familie og venner med hvordan de vektlegger andre livsområder, som for eksempel jobb.

Kvinner som mener at nærmiljø og boligen er viktig går oftere eller tidligere av med uførepensjon enn andre kvinner. Til tross for at menn og kvinner vektlegger bolig nokså likt kan man ikke se den samme effekten hos menn

- Studien viser at kvinners kjønnsroller påvirker deres uførepensjonering. Men foreløpig kan vi bare spekulere i hvordan og hvorfor dette påvirker uførepensjoneringen, skriver han.

Du kan lese om Blekesaune på  kilden forskningsrådet sine sider og på TSF sine hjemmesider

 

Dato: 13. april
Tid: 11.00 - 13.00
Sted: Sørlandet Kunnskapspark

Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=591

 

Vel møtt!

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no