Likestillingsforum – Kvinners jobbtilknytning; en forklaring på sykefravær

Forsker Elin M. Fjeldbraaten kommer til forskerforum 12.12.2013 for å presentere forskning på sykefravær ved Sørlandets Sykehus HF.  Foto Irene Svozilik

Forsker Elin M. Fjeldbraaten kommer til forskerforum 12.12.2013 for å presentere forskning på kjønnsforskjellene ved sykefraværet ved Sørlandets Sykehus HF.
Foto Irene Svozilik

NB! Innlegget har blitt oppdatert med informasjon om hvor vi skal være! Se siste avsnitt. 

12. desember kommer forsker ved Sørlandets Sykehus, Elin M. Fjeldbraaten for å presentere sin forskning om heltid og deltid i sykehussektoren.

Kvinner har ca 60 % høyere sykefravær enn menn. Kjønnsforskjellene i sykefravær gjelder alle bransjer og alle aldersgrupper. Årsakssammenhengene er uklare og det forskes på flere områder for å finne ut denne utfordringen. Ved Sørlandet Sykehus HF er det, sammen med professor Dag Ingvar Jacobsen ved UiA,  gjort en omfattende studie hvor kjønnsforskjellene i sykefravær er tema. I denne studien er det gjort mange interessante funn, som forsker Elin M. Fjeldbraaten vil presentere.  

Elin M. Fjeldbraaten har sin Ph.d i statsvitenskap fra UiA. Hun disputerte for doktorgraden med casestudiet  "Mellom idealer og praksis. En casestudie av leger og sykepleiere i møte med reformer i spesialisthelsetjenesten."  ved UiA i 2011. 

Hun er nå ansatt som rådgiver ved SSHF. Her jobber hun med lederutvikling og lederrådgiving, psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Hun forsker på kjønnsforskjeller i sykefravær, og jobber med systematisk evaluering av tiltak som iverksettes for å redusere sykefravær. Fjeldbraaten har også bakgrunn som sykepleier og har jobbet noen år som sykepleier med for tidlig fødte og syke nyfødte.

Tid:Torsdag 12. desember. Vi starter kl. 11:00 og er ferdige til kl. 13:00. Lunsj vil bli servert. 
Sted: Siden det er så mange påmeldte så flytter vi oss over til UIA. Møt opp på B2 004. Dvs. inn hovedinngangen - opp trappen du finner i vrimlehallen, så inn til høyere over gangbroen, så finner du oss rett inn til venstre. 
Påmelding innen 9.desember påhttps://eras.uia.no/reg.php?id=975

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no