Likestillingsforum – LHBT i etniske minoritetsgrupper

agr2

Forskningsleder og seniorforsker ved Fafo, Arne Backer Grønningssæter, vil presentere hvordan det er å være LHBT-person i Norge når du har en ikke-vestlig minoritetsbakgrunn på likestillingsforumet under Skeive Sørlandsdager

Senter for likestilling og LLH Sør samarbeider også i år om å arrangere likestillingsforum under Skeive Sørlandsdager. Skeive Sørlandsdager arrangeres fra torsdag 21. august til søndag 24. august. Du kan lese mer om skeive sørlandsdager på  facebook.

  Arrangementet ønsker å samle ulike aktører som har tilknytning til tematikken til en debatt om hvordan vi kan jobbe med LHBT i etniske minoritetsgrupper på Agder. Hvordan kan og bør politi, helsepersonell, lærere og asylmottak møte LHBT-personer med etnisk minoritetsbakgrunn? Hvordan kan vi på best mulig måte informere og legge til rett for kunnskap om LHBT i etniske minoritetsgrupper? Forskningsleder og seniorforsker ved Fafo, Arne Backer Grønningssæter, vil presentere forskningsprosjektet «Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper», en levekårsrapport gjort blant LHBT-personer med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge. Rapporten viser at informantenes erfaringer, grad av åpenhet og livsstrategier som preger gruppa er varier i stor grad. Noen lever åpent og møter aksept for det, mens andre må bryte kontakten med sin familie. Mange synes det er vanskelig å komme inn i LHBT-miljøer som er dominert av etnisk norske. Noen føler seg ikke hjemme, noen opplever at de møter fordommer. Noen har opplevd psykisk og fysisk vold, og mange er ensomme. På den andre siden er det noen som synes livet som LHBT-person med minoritetsbakgrunn er uproblematisk. Arrangementet avsluttes med en paneldebatt med nasjonale og regionale aktører fra frivillige interesseorganisasjoner, offentlige etater og akademia. Det vil her bli rom for publikum å stille spørsmål og dele sine erfaringer. Prosjektet er beskrevet i rapporten Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper (Fafo-rapport 2013:36). Last ned rapporten som pdf her. TID: 22. august 2014 kl. 10:00-13:00 STED: Caledonien, Kristiansand PÅMELDING: På denne lenken innen 18. august https://eras.uia.no/reg.php?id=1159 Relevant litteratur på tema: Andersen, N. og K. Malterud (red) Seksuell orientering og levekår. UniHelse Grønningsæter, A.B., H.W. Kristiansen og B.R. Lescher-Nuland (red) Holdninger, levekår og livsløp – forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget    
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no