Likestillingspris til Kvinesdal

Fædrelandsvennen kan melde at Kvinesdal kommune fikk Agderrådets Likestillingspris for 2011 på rådets aller siste møte.

Det er prosjektet "Kvinesdal - et likestilt samfunn" som ligger til grunn for prisen. SL omtalte prosjektet i fjor, du kan lese vår omtale om prosjektet, samt lese rapporten "Jovisst nytter det"  fra prosjektet her, mens du kan lese Fædrelandsvennens oppslag om prisen her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no