LIM 2027

På vegne av Vest- og Aust-Agder Fylkeskommune ønsker vi å videreformidle følgende arrangement klippet fra deres nettsider:

Ungdomskonferanse 8.februar. Hvordan vil du at Agder skal være i 2027?

De to fylkeskommunene på Agder har startet arbeidet med å lage Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027, LIM-planen. Planen skal virke i 12 år, og nå trenger politikere og planleggere ungdommens hjelp til å sette mål for arbeidet. Derfor starter arbeidet med en ungdomskonferanse der målet er å samle et mangfoldig utvalg av ungdommer i alderen 13-26 år fra hele landsdelen som kan dele erfaring og gi gode råd for arbeidet.

LIM-planen skal belyse likestilling gjennom å se på kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn.

Velkommen til Aladdin scene i Kristiansand lørdag 8.februar fra 09:30! De første 100 som melder seg på får plass.

Påmelding her innen 31.januar.

 

PROGRAM

09:30: Åpen foajé og registrering Kaffe/te/vann/frukt og mingling

10:00: Åpning ved representanter for fylkespolitikerne og ungdommens fylkesting.

10:15: Hvorfor lage en plan for likestilling, inkludering og mangfold? (v/Lisbeth Reed, som leder planarbeidet)

10:30: Likestilling 2014 - Noen fakta om likestilling, inkludering og mangfold på Agder (v/May-Linda Magnussen, Agderforskning)

10:50: Beinstrekk

Fra klokka 11 vil vi jobbe i temagrupper og i plenum med å finne gode, realistiske mål for LIM-arbeidet. Det blir tapas-lunsj underveis, og konferansen avsluttes klokka 15.

Programmet for planarbeidet har fastsatt fem tema:

  • Demokratisk deltakelse
  • Utdanning
  • Arbeidsliv
  • Likeverdige offentlige tjenester
  • Vern mot trakassering og vold

Gruppearbeidene deles inn etter disse temaene, og vi ber deg prioritere tema når du melder deg på. Vi setter sammen like store grupper – og tar hensyn til hva deltakerne er mest interessert i.

De som kommer reisende får dekket reiseutgifter (kollektivtransport eller samkjøring i privatbil).

VELKOMMEN!

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no