Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand

Agderforskning kom i 2008 på oppdrag for Kristiansand kommune, med en rapport om hvordan det er å være homofil og lesbisk i Kristiansand.

Rapporten baserer seg hovedsakelig på det homofile og lesbiske i Kristiansand har fortalt om hvordan de opplever sin livssituasjon. Det har vært lagt særlig vekt på å fange inn den subjektive opplevelsen av å være homofil eller lesbisk i Kristiansand. Undersøkelsen har vært kvalitativ, basert på personlige dybdeintervjuer som er gjennomførte i perioden september til desember 2007.

Klikk på bildet under for å gå til Agderforsknings nedlastingsside.

Omslaget til rapporten Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand

Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no