Menn og kvinners tidsbruk – Likestillingsforum 11. juni

Fredag 11. juni var det Ragni Hege Kitterød som gjestet Likestillingsforum, som denne gangen samlet 25 personer i møterom Alfa i Sørlandet Kunnskapspark. Kitterød har doktorgrad i sosiologi, er ansatt som forsker I i Statistisk sentralbyrå, og kan ikke kalles annet enn en tidsbruksekspert.

Som en innledning presenterte Kitterød begrepet ”Likestilling light” som en beskrivelse av likestillingssituasjonen i Norge. Dette viser til at vi har kommet langt innenfor likestillingsarbeidet og dermed kan si at vi har ”likestilling”, men at vi fortsatt har en lang vei å gå, og derfor bør legge til ”light” for å understreke at det er mulig å nå mye lenger.

Med seg hadde hun mye statistikk som viste forskjeller mellom menn og kvinners tidsbruk, spesielt i forhold til hjemmet og arbeidslivet. Dersom en sammenligner statistikk fra 1970 og 2000 er det i dag mye mindre forskjell på menn og kvinners tidsbruk. Dette er et faktum som i utgangspunktet viser at likestillingsarbeidet i Norge er kommet veldig langt. Kitterød advarte likevel forsamlingen mot ubetinget å ta slik generalisert statistikk inn over seg. I løpet av en liten time tok hun tilhørerne gjennom en rekke ulike statistiske fremstillinger, som blant annet viste at den store endringen mellom menn og kvinners tidsbruk, først og fremst skyldes endringer hos kvinnen.

Kitterød oppsummerte med å vise til både negative og positive utviklingstrekk. Blant de negative finner vi et fortsatt kjønnsdelt arbeidsliv og at kvinnen fortsatt har hovedansvar for hjemmet/husarbeid. På den positive siden ser en at kvinner i langt større grad tar mer og lengre utdanning, og at det er tegn til et generasjonsskifte som innebærer at mannen tar mer ansvar i hjemmet, både innenfor husarbeid og som mer aktive fedre. Kitterøds konklusjon ble derfor at vi fortsatt har ”Likestilling light”, men at utvikling går sakte, men sikkert i riktig retning.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no