Mennenes aften 6. november i Fjellhallen

En spennende og engasjerende kveld for alle menn i Lindesnesregionen. Med bl a tidligere MK-trener Svein Hansen, Dag Ellingsen fra Agderforskning, trubaduren Øyvind Liseth og moromann Per Inge Thorkildsen.


May-Linda Magnussen fra Senter for likestilling snakket om sammenhengen mellom likestilling og levekår, der Lindesnes kommune ikke scorer veldig høyt på statistikker.

Referat og bilder fra arrangementet på Lindesnes kommunes nettsider

Mer informasjon

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no