Forskerforum – Menns forsørgerarbeid

Bilde av May-Linda MagnussenAgderforsknings May-Linda Magnussen er vanligvis vertinne for forumene, men skal denne gang få presentere egen forskning. Vi gleder oss!

 Første forskerforum i høstsemesteret blir torsdag 20. september.  Denne gang skal May-Linda Magnussen, forsker og stipendiat ved Agderforskning, presentere et kapittel hun har skrevet til boka Velferdsstatens familier: Nye sosiologiske perspektiver, som kommer ut på Gyldendal akademisk forlag nå i høst. Boka er redigert av Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg ved Universitetet i Oslo. I sitt kapittel forsøker Magnussen å vise hva forsørgelse kan innebære av arbeid i menns hverdagsliv, hvordan forsørgeransvaret sitter i kroppen og hvordan menns og kvinners måter å gjøre kjønn på er innvevd i hverandre. Hun har vært inspirert av den kanadiske sosiologen Dorothy Smiths forskningsprogram institusjonell etnografi i arbeidet sitt

 

Når: Torsdag 20. september. Vi starter med innledning klokka 11, spiser så lunsj, og fortsetter med en diskusjonsdel fram til klokka 13.
Hvor: Møterom Beta i Kunnskapsparken

Påmelding innen 17. september på denne linken: https://eras.uia.no/reg.php?id=686

 

Forskerforum er rettet mot stipendiater, forskere, studenter og andre akademisk tilsatte og diskusjonen fokuserer på forskningen, analysene og metodene. Forumet skal også åpne for at deltakerne skal få tips og innspill til sin egen forskning.

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no