Men’s Work–life Conflict: Career, Care and Self-realization: Patterns of Privileges and Dilemmas

Bilde av Sigtona Halrynjo

Sigtona Halrynjo har sett på menns konflikt mellom det å gjøre karriere, inneha en omsorgsrolle privat og selvrealisering

Sigtona Halrynjo ved Arbeidsforskningsinstituttet har i en artikkel sett på menns konflikt mellom det å gjøre karriere, inneha en omsorgsrolle privat og selvrealisering. Analysene er basert på 102 europeiske menn i alderen 21-64 fra forskjellige deler av arbeidslivet.

Mer informasjon på AFIs nettsider

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.