Men’s Work–life Conflict: Career, Care and Self-realization: Patterns of Privileges and Dilemmas

Bilde av Sigtona Halrynjo

Sigtona Halrynjo har sett på menns konflikt mellom det å gjøre karriere, inneha en omsorgsrolle privat og selvrealisering

Sigtona Halrynjo ved Arbeidsforskningsinstituttet har i en artikkel sett på menns konflikt mellom det å gjøre karriere, inneha en omsorgsrolle privat og selvrealisering. Analysene er basert på 102 europeiske menn i alderen 21-64 fra forskjellige deler av arbeidslivet.

Mer informasjon på AFIs nettsider

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no