Neste likestillingsforum: 24. oktober 11-13.00

Temaet kvinner og politikk blir utsatt til over nyttår. Grunnen er at flere som sterkt ønsker å delta på møtet om kvinner og politikk ikke har mulighet til å stille på det planlagte tidspunktet.

24. oktober vil i stedet Åsta Einstabland ved Senter for likestilling presentere sitt arbeid "Kvinnelig ledelse på stedet hvil. Et case studie av en organisasjon på Agder". Åsta har sin faglige bakgrunn innenfor offentlig politikk og ledelse.

LIKESTILLINGSFORUM Fredag 24. oktober 11-13.00 (inkl lunsj) i Agderforskning lokaler i Sørlandets kunnskapspark Tema: Kvinnelig ledelse på stedet hvil - presentasjon av en casestudie ved Åsta Einstabland. Påmelding til mlm@aforsk.no innen 17. okt. Mer om Likestillingsforum

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no