Nordisk forskerkonferanse – Maskuliniteter i bevegelse

Den neste nordiske konferansen om menn- og maskulinitetsforskning finner sted 31. mai – 1. juni 2012 på Universitetet i Oslo, og har tittelen Maskuliniteter i bevegelse – menn, likestilling og livskvalitet.

Konferansen presenterer ny forskning om menn og maskuliniteter, kjønn og makt, sunnhet og livskvalitet. Hoveddelen av konferansen har et forskningsperspektiv med vekt på en bedre integrering av maskulinitetsforskningen inn i andre forskningsdisipliner, særlig med fokus på likestilling og livskvalitet.

Planleggingsgruppen foreslår at temaer til workshops kan for eksempel være: Menn og sunnhet, ”The good guys & bad guys”, Kriminalitet og mandig risikoadferd, Nyere teoriutvikling innenfor maskulinitetsforskningen, De nye fedrene og balansen i familie- og karrièrelivet, Etnisiteter og globale maskuliniteter, Seksualitet og maskuline intimiteter med mer. Spekteret av mulige maskulinitetsperspektiver er stort og mangfoldig og vi oppfordrer derfor alle interesserte til selv å bidra med nye forslag til workshop-temaer til konferansen.

Konferansen henvender seg til både studenter, forskere og praktikere. Send ditt abstrakt på maksimum 15 linjer (på skandinavisk eller engelsk) og gjerne ditt forslag til workshop-tema, på e-post til peter.ussing@nikk.uio.no

Frist for innlevering av paper og forslag til workshoptemaer er 15. mai 2011.

Konferansen arrangeres av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo i samarbeid med Nordisk forening for forskning om Menn og Maskuliniteter, Reform – ressurssenter for menn og Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK).

Les mer på konferansens nettside: http://www.stk.uio.no/formidling/maskuliniteter.html

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no