Ny bok om inkluderende nudges tilgjengelig!

Lisa Kepinski og Tinna C.Nielsen  er nå ute med den informative og anvendbare boken Inclusion Nudges. Guideboken inneholder 100 praktiske øvelser/eksempler designes av forfatterne. Disse er basert på innsikt fra atferds- og samfunnsfaglig vitenskap for å gjøre inkludering til det nye normale - overalt, for alle. Når du leser gjennom eksemplene i guideboken, håper vi at du vil bli inspirert til å bruke disse i din kontekst og i forskjellige innstillinger, både personlig og praktisk talt.

Hva er en inkluderingsnudge?
An Inclusion Nudge er en designet intervensjon basert på atferds- og samfunnsvitenskap slått sammen med innsikt om hindringene for å oppnå inkludering. Denne designen styrer det ubevisste sinnet til å endre atferd i en forutsigbar retning av inkludering. Inkludering Nudges motiverer og engasjerer mennesker, gjør mennesker i stand til å gjøre inkludering automatisk og omramme oppfatninger, stereotyper og skjevheter. I forfatternes arbeid med mange samfunn og organisasjoner, team, ledere og enkeltpersoner, har Tinna og Lisa sett førstehånds hvordan denne tilnærmingen til å anvende atferdsvitenskapelig innsikt fremmer mer inkludering og styrker ledelse, innovasjon, samarbeid, beslutningsevne, empati, trivsel, og mye mer av det vi trenger for å trives kollektivt og individuelt. Guideboken gir mer informasjon om kraften til inkluderingsnudges.

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no