Ny likestillingsmonitor kommer snart

I samarbeid med Agderforskning jobber Senter for likestilling med den nyeste likestillingsmonitoren for Agder. Likestillingsmonitoren tar for seg perioden 2008-2015 og skal skal etter planene lanseres før jul.

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og våre regionale partnere har Senter for likestilling blitt bedt om å produsere likestillingsmonitorer over regionen. Ved å vise status og måle endringer i praksis på ulike felter som har relevans for likestilling, skal likestillingsmonitoren være et redskap for kommunene på Agder i deres videre arbeid for likestilling. Senter for likestilling har tidligere gitt ut tre monitorer.Den første hovedmonitor tok for seg perioden 2000-2010. De neste to monitorene var delmonitorer som tok et dypdykk i ett spesifikt tema; Kvinnelige ledere på Agder og Kvinners politiske interesse og deltakelse.

Som tidligere vil likestillingsmonitoren presenterer statistikk på kjønnslikestilling fra kommunene i Aust- og Vest-Agder som genereres av Statistisk sentralbyrås. Monitoren vil hovedsakelig presentere statistikk fra 2008-2014 da dette er den nyeste statistikken fra SSB, og med noen tall fra 2015.

I tillegg til å presentere resultatene fra SSBs tolv indikatorer for kjønnslikestilling vil denne utgaven av likestillingsmonitoren se nærmere på sysselsettelse blant kvinner og menn med innvandrerbakgrunn samt andelen av kvinner i kommuners formannskap.

Da likestilling er mer enn kjønnslikestilling vil likestillingsmonitoren også se nærmere på kommunenes arbeid med diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, alder og religion/livssyn. Informasjonen er hentet inn gjennom en spørreundersøkelse som ble distribuert ut til samtlige kommuner i Aust- og Vest-Agder.

Følg med på våre nettsider og facebook for ytterligere informasjon om likestillingsmonitoren og lanseringen av rapporten.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no