Les Adriana Ruiz gjesteblogg om vold mot kvinner i Mexico og Norge. "Klarer vi å identifisere noen paralleller, eller farsignal?", spør hun.

Besøksrekord på årets Likestillingskonferanse med temaet "Etnisitet - kulturutfordringer og diskriminering".

Tirsdag, 15. november ble det holdt fagdag om seksualitetsundervisning på Universitetet i Agder. Les mer om dagen her.

Hvor likestilt er din kommune? Snart lanserer Senter for likestilling, i samarbeid med Agderforskning, Likestillingsmonitor for 2008-2015

Les mer om NOU 2016: 17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming her.

Regjeringen har lansert en handlingsplanen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for 2017-2020

«Kokebok i inkludering - En annerledes kokebok om hverdagsinkludering i Arendal» gir en god oversikt over integrerings- og inkluderingsarbeid i Arendal.

CORE–Kjernemiljø for likestillingsforskning har utviklet et topplederbarometer som kartlegger kjønnsbalansen i toppledergruppene i de største norske selskapene.

Skeive Sørlandsdager og FRI Sør (tidligere LLH Sør) er stolte av å kunne lansere ny logo for landsdelens mest fargerike festival.

«Flertallet av kommuneansatte i Kristiansand-regionen jobber deltid. Nye tall Fædrelandsvennen presenterer, skaper sjokkbølger hos politikere» ...

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.