Funksjonshemmede kvinner blir like ofte rammet av overgrep som funksjonsfriske kvinner

Det kommer frem i Vigdis Mathisen Olsviks rapport Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne- likestillings og integreringsdepartementet, som ledd i “Vendepunkt”, Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011.

Avhengigheten av hjelp fra andre mennesker gjør dem ekstra sårbare.

– Den nedsatte funksjonsevnen ser ut til å kunne bringe kvinnen inn en kontekst der hun blir særlig sårbar for overgrep, sier Vigdis Olsvik, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Østlandsforskning.

Olsvik har gjort en gjennomgang av eksisterende forskning om dette temaet.

Les mer om dette på forskning.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no