Presentasjon av ny likestillingsmonitor for Agder

Senter for likestilling har i samarbeid med Agderforskning utarbeidet en regional likestillingsmonitor for Agder. Denne monitoren ser både på dagens likestillingssituasjon på Agder og på endringene som har skjedd innenfor likestilling på Agder de siste ti årene.

Den regionale likestillingsmonitoren blir tilgjengelig både på nett og i trykket utgave.

Regional likestillingsmonitor for Agder går detaljert inn i likestillingsindeksen og forklarer hvorfor mange kommuner skårer lavt, men har sitt hovedfokus på de faktiske endringene som har skjedd på likestillingsfeltet i agderkommunene fra 2000 til 2010. Likestillingsmonitoren for 2011 fokuserer spesielt på barnehagefeltet, hvor har det skjedd en stortstilt utbygging på Agder det siste tiåret. Vi kommer til å trekke frem noen kommuner som virkelig har gjort en stor innsats for å bygge ut flere plasser og også holde utdanningsnivået blant de barnehageansatte oppe i en slik utbyggingsfase. Vi vil også trekke frem noen kommuner som har jobbet mye med likestilling, uten at det nødvendigvis avspeiler seg i statistikken.

Regional likestillingsmonitor for Agder blir presentert torsdag 5. mai på Universitetet i Agder Campus Grimstad, rom C3 072 kl. 10:00-12:00.

For å skape en helhetlig ramme rundt temaet, blir det også innlegg fra fylkeskommunene og fylkesmennene under presentasjonen. Disse har et regionalt ansvar for likestilling, og vil fortelle litt om hva dette ansvaret innebærer og hva som gjøres og skal gjøres.

Vi kommer spesielt til å invitere alle som arbeider med likestilling i fylkeskommuner og hos fylkesmenn i tillegg til likestillingskontakter, ordførere og rådmenn i agderkommunene, men alle interesserte er velkommen!

Programmet vil inneholde følgende poster:

  • Presentasjon av Regional likestillingsmonitor for Agder
  • Innlegg fra fylkeskommunene med utgangspunkt i kap. 2 i Regionplan Agder 2020
  • Innlegg fra fylkesmennene
  • Mulighet til å komme med innspill og stille spørsmål

Klikk her for å laste ned hele programmet som PDF.

Påmelding

Arrangementet er gratis, men for å vite hvor mange som kommer må vi ha påmelding. Påmelding registrerer du ved å klikke på følgende lenke: https://eras.uia.no/reg.php?id=407

Påmeldingsfrist er tirsdag 3. mai.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no