Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering

I boken diskuterer og forklarer religionsforskere hva som har skjedd med norsk religiøsitet de siste 20 årene. Blant temaene som blir tatt opp er religionens forhold til media, politikk, likestilling, etikk, oppdragelse, ritualer og geografi.

Blant forfatterne finner vi blant annet Pål Repstad (UiA) og May-Linda Magnussen (Agderforskning).

Les mer her: http://www.kifo.no/index.cfm?id=268203

Religion i dagens Norge

Ny bok: Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no