Ressurshefte fra erfaringskonferansen Fremtidsdrømmer

Konferansen Fremtidsdrømmer har vært særdeles matnyttig og det har blitt produsert ett ressurshefte basert på de diskusjoner og temaer som kom frem.

Ressursheftet baserer seg på konferansen Fremtidsdrømmer, en erfaringskonferanse om kvinner og menns utradisjonelle studievalg. Arrangørene bak 2-dagers konferansen var Komité for kjønnsbalanse i forskning, Senter for likestilling og Universitetet i Agder, og konferansen ble avholdt på UiA i september d.å. Deltakerne på konferansen og målgruppen for ressurshefetet er rådgivere for elever og studenter, i tillegg til politikere og beslutningstakere i alle ledd av utdanningssektoren.

Målet med heftet er å sette fokus på nasjonal politikk, forskning på feltet og gode eksempler fra studier som har lykkes med rekruttering på tvers av kjønnsstereotypiene. Det er Kif som står bak heftet og du kan lese mer om heftet her.

Du finner sammendrag og bilder fra konferansen her.

Ressursheftet Fremtidsdrømmer; Råd om kjønnsbalanserte studievalg kan du få tilsendt ved henvendelse til Kif-komiteens sekretariat: kif@uhr.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.