Sammendrag forskerforum “Maskulinitet, kjønn og homoseksualitet i en konservativ kristen kontekst”

Helle I. Mellingen presenterte på forskerforumet tirsdag 11. oktober 2011. Tema for dagen var “Maskulinitet, kjønn, og homoseksualitet i en konservativ kristen kontekst.” Med utgangspunkt i to debattbøker som ble utgitt i 2009, “Mine Homofile venner” av Espen Ottosen og “Betre Død enn homofil?” av Arnfinn Nordbø, analyserte Mellingen på forskerforumet den konservative kristne diskursen om homofili.

Mellingen er stipendiat ved UiA og forsker bl.a på homoseksualitet

Mellingen er stipendiat ved UiA og forsker bl.a på homoseksualitet

Ottosen og Nordbø representerer på sitt vis to sider i en svært kompleks diskurs om kristenkonservativt syn og håndtering av homofili. Både Ottosen og Nordbø kommer fra en kristenkonservativ bakgrunn, men har ulike måter å møte homofil på.

Nordbø sin historie om hvordan han kom ut som homofil er kanskje den vi kjenner best igjen fra offentlige komme-ut historier, hvor han må flytte fra hjembyen til Oslo og starte helt på nytt med nye venner og nytt nettverk mens de der hjemme avviser han og hans valg om å leve ut sin legning.

Ottosen kunne fortelle en annen og kanskje mindre hørt historie om kristenkonservative menn som bekjente at de hadde homofile lyster, men som ikke ønsket å leve dem ut. Mennene Ottosen skriver om i sin bok opplever det som viktigere å være kristen og følge troen og veien, enn å gi etter for sine seksuelle lyster.

I sin diskursanalyse av disse bøkene gikk Mellingen inn på bl.a hvordan seksuell orientering og kjønnsperformativitet forstås og normeres innenfor et paradigme hvor religiøs identitet er langt viktigere enn andre komponenter av en opplevd identitet. Mellingen identifiserte to hovedakser: på den ene siden tradisjonelle heteronormative og konservative familieverdier, på den andre siden en særskilt form for psykoterapeutisk tilnærming til seksualitet som er utviklet innenfor dette normative systemet.

Mellingen har publisert en artikkel i boken “Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap (2011).” og er publisert i den nyeste utgaven av Norma, - nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no