Se lanseringen av ny Fafo-rapport på direkten!

Du kan følge med på rapportlanseringen av den nye Fafo-rapporten «Likeverdige tjenester? Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning» om du sjekker inn på denne linken tirsdag 7.februar mellom 08:30 og 09:45; http://www.fafo.no/Fafo-frokost/120207/index.html

Fafo-rapporten «Likeverdige tjenester? Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning» offentliggjøres etter frokostseminaret. Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Henriette Lunde og Miriam Latif Sandbæk.

Fafo selv sier at et viktig funn i rapporten er at målet om likeverdige tjenester framstår som uklart,  og tolkningene av begrepet varierer fra ansatt til ansatt og mellom tjenesteområdene. Dessuten viser rapporten at det er en lang vei og vanskelig vei fra sentrale politiske målsettinger på nasjonalt og kommunalt nivå, ned til tjenesteutformingen i førstelinja.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no