Seminar for forskere med interesse for kjønn og likestilling

Seminar for forskere med interesse for kjønn og likestilling: Mulighetene som ligger i KILDEN (Informasjonssenter for kjønnsforskning), i NFRs BALANSE-program og i EU-programmet Horisont 2020. Tid: 16.september kl. 14:00 – 16:00   Sted: A7001 på Campus Gimlemoen Vi har den glede å invitere til seminar med KILDEN og med Norges Forskningsråd om de muligheter som ligger KILDEN, i NFR-programmet BALANSE og i EU-programmet Horisont 2020. Ingeborg W. Owesen fra NFR er seniorrådgiver og programkoordinator for BALANSE-programmet. Hun vil informere om de mulighetene som ligger i dette programmet. BALANSE skal bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. For mer informasjon: forskningsradet.no/balanse Martha Grønning, rådgiver/NPC for "Europe in a changing world, inclusive, innovative and reflective societies", vil informer om Horisont 2020.  I tillegg vil Linda Rustad, direktør for KILDEN, gi en presentasjon av Informasjonssenter for kjønnsforskning som har utviklet nyttige nettressurser som kan bidra til å forankre søknaden i forskning på feltet. Arrangementet er rettet mot forskningsmiljøene på Agder og mot det forskningsaktive næringslivet.   Meld deg på: Seminar for forskere
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no