Likestillingsforum – Transpersoners levekår og livskvalitet

Senter for likestilling og LLH Sør går sammen i anledning Skeive Sørlandsdager og setter trans på agendaen!

Senter for likestilling og LLH Sør går sammen i anledning Skeive Sørlandsdager og setter trans på agendaen!

Senter for likestilling og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner avd. Sør (LLH Sør) samkjører likestillingsforum og Skeive Sørlandsdager, og setter trans på agendaen!

 

Fredag 23. august holder senteret og LLH Sør boklanseringen av Marion Arntzens nye bok «De usynlig kjønn», etterfulgt av likestillingsforum; «Transpersoners levekår og livskvalitet».

Boken «De usynlige kjønn» formidler innsikt i, og kunnskap om, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsmangfold. Boken gir mange eksempler på hvordan mennesker som bryter med den tradisjonelle kjønnsnormen blir møtt i familien, i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Boken presenterer ny informasjon fra fagpersoner innenfor psykologi og psykiatri, sexologi, rusomsorg og diakoni, samt innspill fra transpersoner i fremstående stillinger i samfunnet. 
Målgruppene for denne boken er primært personer som jobber i skolen og i helsevesenet, men den er også tenkt å være en hjelp for den enkelte som har spørsmål rundt sin egen kjønnsidentitet, eller familie og venner som trenger mer kunnskap om dette temaet.

På likestillingsforumet som følger direkte etter boklanseringen presenterer forsker Janneke van der Ros fra Likestillingssenteret på Hamar rapporten "Alskens folk - levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk". Dette er den aller første levekårsundersøkelsen som er gjennomført for denne gruppen mennesker i Norge, og den er bestilt og finansiert av LHBT-senteret i Bufdir. Rapporten representerer både ny begrepsdannelse og ny kunnskap om saksfeltet, og avdekker blant annet mangelfullt helsetilbud til transpersoner. Rapporten slår fast at denne gruppen blir møtt med lite kompetanse og lite forståelse i skolen, på arbeidsplassen, i familien og andre offentlige institusjoner.

 Program:

12.30 Velkommen

12.45 Boklansering av boken «De usynlige kjønn» - Marion Arntzen

13.15 Lett servering

14.00 Presentasjon av rapporten Alskens folk; levevilkår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitets-tematikk - Janneke Van Der Ros

14.45 Diskusjon

15.15 Avslutning

Vi gjør oppmerksom på at Skeive Dager arrangementene fortsetter på kvelden. For mer info, se Skeive Sørlandsdager på facebook

 

Sted: RadissonBlu Caledonien
Tid: 12.30-15.15
Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=898
P.g.a serveringen ønsker vi påmelding på denne lenken innen tirsdag 20. august.
På grunn av svært populært arrangement utvider vi påmeldingsfristen til kl. 10.00 22. august! Men pass på, om du ikke melder deg på i tide så kan vi ikke spandere lunsj på deg. Dette fordi catering må ha en viss tid til å lage maten. 

 

Last ned rapporten som pdf her.

Du kan bestille boken fra fagforlaget (klikk for lenke)

 

Vil du vite mer om tema?

Hør podcast fra NRK P2 hvor de snakker med transpersoner på Sommerekko

Nettsiden seksuelltrakassering.no 

Les hva gjesteblogger Kai Eidsvik sier på samfunnsbloggen maddam.no 

Les gjerne kronikken til Marion Arntzen og Mona Renolen i Dagsavisen av 18. juni 2013. Denne ble også publisert i fevennen tirsdag 6. august i Innsiktbilaget

Last gjerne også ned Fafo-rapporten "LHBT i arbeidslivet: en kunnskapsgjennomgang

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no