Send inn forslag til Agderrådets likestillingspris

Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris som skal stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn i Agder. Prisen er en statuett utført av Arne Vinje Gunnerud. Likestillingsprisen kan tildeles personer, offentlige og private virksomheter og organisasjoner i Agder som har nedlagt et fortjenstfullt arbeid for fremme av likestilling og likeverd mellom menn og kvinner. Likestillingsprisen vil bli utdelt på Agderrådets årsmøte.
Organisasjoner og privatpersoner oppfordres til å komme med forslag til kandidater.
Fristen for innsendelse av forslag er 15. januar 2009.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hilde Bergersen, tlf. 37 01 74 08, eller Hilde Skjulestad, tlf. 37 01 73 19.
Ytterligere informasjon finnes også på Agderrådets hjemmeside:
http://www.agderradet.no/
Forslag sendes:
Agderrådet
Serviceboks 606
Arendal
Forslag kan også sendes på e-post til postmottak@aa-f.kommune.no

Fjorårets pris gikk til Varaordfører Janne Fardal Kristoffersen. Begrunnelsen var at Janne Fardal Kristoffersen "er en sentral drivkraft for arbeidet med likestilling i Lindesnes kommune. Hun har arbeidet svært aktivt for å få kvinner til å stille på som listekandidater ved fjorårets kommunevalg. Kristoffersen deler av sine erfaringer gjennom foredrag i landsdelen og inspirerer andre til videre innsats for bedre likestilling på Sørlandet".

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no