Senteret gir innspill i ny stortingsmelding

Senter for likestilling har sammen med flere andre regionale og nasjonale aktører blitt invitert inn til å gi innspill til den nye Stortingsmeldingen for 2015. Det vil være viktig for senteret å få frem de regionale utfordringer og perspektiver som er sentrale for Agderregionen. Vi har spesifikke utfordringer i vår landsdel som må satses mer på om vi skal kunne nå de mål som regionen har satt for seg. Senteret mener det er viktig å satse på å skape et kompetansemiljø rundt likestillingsarbeidet. Senteret ser frem til jobbe for regionens sak.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no