Senteret satser på fortsettelse av likestillingsmonitor

Senteret kom tidligere i år med Likestillingsmonitor Agder 2011. Denne monitoren presenterte utviklingen på en lang rekke likestillingsrelevante områder i perioden 2000-2010. Senteret kommer med en ny monitor av dette formatet først i 2015/2016.

I mellomtiden vil vi presentere ulike diskriminerings- og likestillingstema i mindre, årlige "minitorer".

Minitoren for 2012 vil gå på temaet "Kvinner i ledelse".  Senteret har etablert samarbeid med NEW – NODE EYDE WOMEN – om prosjektet NEW FACTS, hvor data om kvinner og ledelse samles inn, men vil også ta for seg annen statistikk og forskning på temaet.

Minitoren for 2013 vil ha som tema "Barn, kjønn og inkludering". Senteret har etablert samarbeid med Agderforskning for å styrke kjønnsperspektivet i en levekårsundersøkelse om barn på Agder. Minitoren vil støtte seg til data herfra, men vil også ta for seg annen statistikk og forskning på tema.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no