Slakter politikernes likestillingsinnsats

Einstabland (rådgiver ved Senter for likestilling, UiA) er enig med Olsen når det gjelder mangel på politisk innsats, men mener hun må ha tålmodighet når det gjelder å se resultater på statistikken.

- Vi har kommet i gang med mange gode likestillingstiltak, vi ser det bare ikke på statistikken. Der har hun rett i at det er helt begredelig. Men det handler om å ikke se skogen for bare trær, sier Einstabland, og nevner tiltak hun mener har fungert.

Les mer på:
http://www.fvn.no/lokalt/article734878.ece

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no