Søk FoU-midler og les den nye forskningsstrategien

Kjønnsforskning

Senteret har i oppdrag å samle og styrke forskning på kjønn og likestilling på Agder. I den sammenheng lanserer vi nå vår nye forskningsstrategi og utlyser FoU-midler til forskning på likestillingsfeltet. 

Ny forskningsstrategi

Forskningsstrategien er vår andre strategi siden senterets opprettelse i 2008. Spesielt minoritetsperspektiver får en større plass enn det til nå har hatt. Du kan lese mer om forskningsstrategien på våre forskningssider www.senterforlikestilling.org/forskning eller laste den ned som pdf her: 
Forskningsstrategi for Senter for likestilling 2014

Søk FoU-midler

Fakultetsstyret i Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder har satt av midler i budsjettet til Senter for likestilling for 2014, for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsarbeid innen likestillings- og kjønnsforskningsfeltet i 2014 og 2015. Det kan søkes midler til blant annet: 

  • FoU-prosjekter som kan danne grunnlag for å komme i gang med større søknader om eksterne midler, bl.a. NFR, RFF, SKF.
  • prosjekter som enten er nye, oppfølging/utvidelse av eksisterende prosjekter eller forprosjekter
  • utvikling av/deltakelse i internasjonale prosjekter

Les mer om utlysningen HER.

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no