Søker regionale innspill til handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer

- Ligger et ansvar på godt etablerte organisasjoner på å få med brukerperspektivene


Innunder Regjeringens nye Handlingsplan mot rasisme og diskriminering, øker Regjeringen også satsingen rundt forebygging av diskriminering og hat mot muslimer. Regjeringen har invitert til innspill til handlingsplanen, og Senter for Likestilling er blant flere aktører og organisasjoner i Kristiansand kommune som har fått invitasjon til å sende inn innspill
.

Opprinnelig skulle det ha vært et regionalt innspills-møte i Kristiansand, men på grunn av koronasituasjonen ble arrangementet avlyst, og de inviterte fra Kristiansand har blitt bedt om å sende inn skriftlige innspill til arbeidet med handlingsplan. Regjeringen har invitert fra et bredt spekter av aktører, slik som organisasjoner som jobber med tros- og livssyn, dialog mellom livssyn, barn og unge og organisasjoner som jobber med å fremme rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering og kulturelt mangfold. 

Brukerperspektivet er i denne sammenhengen helt avgjørende - nemlig at handlingsplanen blir utformet med utgangspunkt i innspill fra de den omfatter.

Her blir det viktig å ha en dialog med de muslimske miljøene, og minne på innsending av innspill – alle må få muligheten til å fortelle om sine opplevelser. Det blir også veldig viktig med de unges perspektiver på diskriminering og hat mot muslimer. For å hjelpe de det gjelder, må handlingsplanen være laget på innspill fra de det gjelder. Her ligger også et ansvar på organisasjoner som er godt etablerte, og samarbeider innen muslimske miljøer, om å minne alle på å sende innspill på vegne av sin forening eller organisasjon. Det er også viktig å avdekke problemer med språk, og dermed begrensede muligheter til å sende inn et skriftlig innspill.  

Forum for Tro og Livssyn i Kristiansand, er blant de som kommer til å sende innspill. Daglig leder, Liv Mørland, skriver at innspillene kommer fra 12 års erfaring og dialogarbeid «på tvers» av, og på vegne av 13 forskjellige medlemsorganisasjoner innenfor tros- og livssynsfeltet. Hun sier også at de håper å få med noen innspill fra de unge i miljøene.

For mer informasjon om handlingsplanen, ta kontakt med Claudia Klostergaard:  claudia.klostergaard@uia.no 

 

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 28.05.2020

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no