Sosiologi i sykepleie og helsearbeid – ny lærebok med kjønnsperspektiv

boken gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener som er relevant for helsefagene.

Boken gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener, samt tar for seg kjønn og kjønnsperspektiver i sykepleie og helsefagene.

Forfatteren av boka, Kari Ingstad, er ingen ukjent figur for deltakerne på våre arrangementer. Ingstad har hatt flere innlegg for senteret,  det siste på likestillingsforum februar 2012, da med tema "Deltidsarbeid, årsaker, konsekvenser og løsninger". Ingstad har nå sammenfattet sin forskning til en lærebok, med det unike tilskudd av et kapittel på kjønn og kjønnsperspektiver i sykepleie og helsearbeid. 

 

Omtale fra forlaget:

Denne boken gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener som er relevant for helsefagene.

Gjennom eksempler viser forfatteren hvordan denne kunnskapen kan anvendes i møte med pasienter og brukere.

Den første delen er en introduksjon til samfunnsfag og belyser ulike forståelser av sykdom.

I del to drøftes sosiale ulikheter og klasseskiller i helse og helsetjenester i nasjonal og global sammenheng.

Den tredje delen omhandler sosiologiske begreper og teorier knyttet til samhandling.

Del fire omhandler helsesystemer og belyser endringer som har skjedd i helsevesenet og hvilke utfordringer vi står overfor. Det siste kapittelet i denne delen handler om innovasjon og nytenkning.
 
Boken henvender seg til studenter og praktikere i sykepleie og andre helsefag.

 

Utgiver: Gyldendal

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no