Spør forskerne om seniorpolitikk

”Alt du lurer på om seniorpolitikk og ikke har fått svar på” er stikkord for det nye samarbeidet mellom Senter for seniorpolitikk og Fafo i 2012. Gjennom «Spør forskerne» kan du henvende deg direkte til Fafo og spørre om nesten hva som helst som angår seniorpolitikk. Spørsmålene besvares av Fafo-forskerne Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen med kollegaer.


«Spør forskerne» er organisert som fire nettmøter, fordelt på sentrale seniorpolitiske temaer i løpet av året. Vi gjennomgår spørsmålene og innspillene. Noen besvares direkte, andre sammenfattes og besvares her på denne siden. Oppsummeringer og erfaringer i form av korte artikler legges ut i etterkant. Det er også fint å få historier om problemer og dilemmaer i arbeidet med seniorpolitikk lokalt.

Les mer på www.seniorpolitikk.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no