Stemmerettsjubileet i media

Nyhetsmagasinet Ny Tid sin Kim Bredesen har skrevet om Stemmerettsjubileets arrangement (hvor Senteret m.fl var medarrangører) 22. september. Artikkelen er kun å finne i papirform, så vi har lagt den ut i sin fulle form her.

 

Stemmerett

22. september ble det markert at norske kvinner har hatt stemmerett i 100 år. I Kristiansand var minoritetskvinner et hovedtema under «Stemmerettsjubileet» da arrangøren Vest-Agder-fylke har som mål å ha høyest valgdeltagelse blant kvinner, menn og innvandrere. Forskeren Kristian Rose Tronstad, fra forskningsstiftelsen som arbeider med problemstillinger innen arbeidsliv, velferdspolitikk, levekår og demokrati, var derfor en viktig gjest under jubileet. Der delte han funn fra sin siste rapport om politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Den viser at kvinneandelen blant politikere med ikke-europeisk bakgrunn nå er på 44 prosent, noe som er høyere enn blant innvalgte med norsk kulturbakgrunn, som er på 38 prosent.

– Det som kanskje er det viktigste å få fram er at bildet som ofte skapes av ikke-vestlige kvinner i media, må nyanseres. I politikken stemmer kvinner med ikke-vestlig bakgrunn i like stor grad som menn, sier Tronstad. Rapporten viser dessuten at valgdeltakelsen blant innvandrere har økt betydelig de siste årene. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011 var det 36.000 flere innvandrere som stemte enn ved valget i 2007. Det tilsvarer antallet stemmeberettigede i Finnmark. Men en høy valgdeltakelse garanterer ikke at flere deltar i politikk. Rapporten viser at 346 av 429 kommuner fremdeles ikke har politikere med innvandrerbakgrunn.

Eksklusjon

Nina Azimi, som arrangerer politiske debatter for ungdom i Arendal, var også en av deltakerne Stemmerettsjubileet i Kristiansand. Hun etterlyser mer oppsøkende virksomhet.

– De politiske ungdomsorganisasjonene må bli flinkere til å rekruttere minoritetsungdommer.  Vårt syn på det politiske systemet, om det er noe vi kan identifisere oss med og kjempe for, påvirkes av hvor inkluderende dette systemet er i praksis. Hvis man opplever å bli ekskludert, fra skole, arbeids- og samfunnsliv, ser man ikke poenget med politisk engasjement, skriver hun i en e-post til Ny Tid.

Vivian B. Sørensen, leder ungdomsorganisasjonen Agenda X, er enig med Azimi.

– Mange opplever det som vanskelig å lese ut av partiprogrammene, valgdebatter og det som skjer i valgkampen med enkeltsaker hva partiene egentlig står for. Selv politisk engasjerte ungdommer kan ha problemer med å orientere seg i jungelen av politiske partier, uttaler Sørensen, som anbefaler mer satsing på skolevalg og politiske sommerleirer.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no