Stemmerettsjubileet – Kunstutstillingen Kvinnestemmer

På vegne av Stemmerettsjubileet og Kvinnestemmer 2013 ønsker vi å videreformidle følgende Agderevent: 

Kvinnestemmer 2013 - Kunstutstilling

Kunstutstillingen «Kvinnestemmer 2013» åpner 8. mars i BUEN kulturhus – galleri.

Utstillerne er Olaug Aasen, Anna Bertelsen, Ingrid Juell Moe, Kristin Antonsen, Line Mastad og Lise Schønberg –  et fantastisk knippe av dagens kunstneriske kvinnestemmer fra landsdelen.

 

Utstillingen står til 8. juni 2013. Se stemmerettsjubileet.no for mer info.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no