Stemmerettsjubileets sluttrapport er klar!

Kjære tidligere samarbeidspartnere om Stemmerettsjubileet,
Stemmerettskomiteen og BLD er enige om at fjorårets jubileum var en suksess. Stemmerettskomiteen har utarbeidet en sluttrapport, som dere finner ved å åpne vedlagte lenke http://stemmerettsjubileet.no/stemmerettsjubileets-sluttrapport-klar

Som dere ser, redegjør rapporten for komiteens arbeid med jubileet. Til sist har vi forsøkt å fange opp alle arrangementene i jubileumsåret. Dette har vi gjort basert på våres kalender som folk meldte inn arrangementer til og presseoppslag fanget opp av retriver. Vi er klar over at alle ikke er med, men vi har fått med mange, synes vi (nesten 600 stk). Imponerende!!!
 
Takk for innsatsen til alle som gjorde jubileet mulig.
 
God lesning.
 
Med vennlig hilsen,
 
Kurt Ole Linn
Seniorrådgiver
Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no