Tvangsekteskap

Last ned Handlingsplan mot tvangsekteskap ved å klikke på lenken i teksten til venstre.

Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt vil gifte seg med. De fleste mennesker i Norge tar denne valgfriheten for gitt, men dessverre er det ikke slik for alle. Også i dagens Norge blir unge mennesker presset eller tvunget til å gifte seg, til tross for at vi har et forbud mot dette.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)  kom i 2008 med en handlingsplan mot tvangsekteskap. Ut fra denne handlingsplanen er det gjort en rekke tiltak. Blant annet er det laget et eget nettsted tvangsekteskap.no.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på BLD sitt ansvarsområde, og utfører blant annet et omfattende arbeid mot tvangsekteskap. Klikk på bildene under for å gå til de ulike rapportene. IMDi har også egne nettsider om tvangsekteskap hvor du kan finne mer informasjon og flere rapporter og dokumenter.

Integreringskart 2008. Tvangsekteskap - en kunnskapsstatus.

Underveisrapport om IMDis arbeid mot tvangsekteskap, juni 2008 - april 2010.

Årsrapport om IMDis arbeid mot tvangsekteskap 2010

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no